Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.06.2021 klo 09:30 - 10:43


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  111 Kokouksen avaus
  112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  113 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
  114 Edellisen kokouksen pöytäkirja
  115 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
  116Maakuntavaltuuston 17.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano
  117 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Etelä-Karjalan maakuntavaltuustoon
  118 Varajäsenen nimeäminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan 2021 - 2023
  119Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen / pilotointi Etelä-Karjalassa
  120Etelä-Karjalan liiton osallistuminen "Kevyenliikenteen väylä Kartiokuusenkatu - Imatran rajan kiertoliittymä" -hankkeen rahoittamiseen
  121 Ehdollinen myönteinen päätös rahoitushakemuksesta AKKE2021_015 Eräpöhinää
  122Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman toteutus ja tuloksia Etelä-Karjalassa
  123 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309483 Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa
  124 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309817 DigiSaimaa
  125 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309566 LAB UX Center
  126 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309638 LAB UX Center - investoinnit
  127 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309552 CARNES -Carbon Neutral Startups
  128 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309559 RING - Teollisuuden työpaikkojen ja viennin palauttaminen vihreällä digitalisaatiolla
  129 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309803 Uuden sukupolven katalyytit ympäristöterveyden edistämiseksi Etelä-Karjalassa
  130 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309828 Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa - RYHTI
  131 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 310244 Vihreän vedyn tuotanto - veden alkalielektrolyysin kenno- ja valmistustekniikan osaamisen kehittäminen
  132 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309772 AIRIDE - Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat
  133 Myönteinen päätös hankehakemuksesta 309809 Mustola-portti Saimaalle
  134 Kielteinen päätös hankehakemuksesta 309488 Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA
  135Viranhaltijapäätökset
  136 Tiedoksi asiat
  137 Muut asiat
  138 Seuraava kokous
  139 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kopra Jukka  puheenjohtaja
  Kymäläinen Suna  1. varapj.
  Rämä Antti 2. varapj.
  Helminen Anna  jäsen
  Junttila Virpi  jäsen
  Mäkelä Jani  jäsen
  Nokelainen Ilkka  jäsen
  Paananen Taina  jäsen
  Timonen Armas  jäsen
  Torniainen Ari maakuntavaltuuston pj.
  Arvela Eeva  maakuntavaltuuston 1. varapj
  Metsäkallio Kari maakuntavaltuuston 2. varapj
  Sikanen Satu  esittelijä
  Kaskinen Susanna  sihteeri
  Holtari Jami  asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Esityslista pidetään nähtävillä hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuoneessa, osoitteessa Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta sekä Etelä-Karjalan liiton internetsivuilla. 


©