Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 22.02.2021 klo 09:30 - 11:53


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  19 Kokouksen avaus
  20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  21 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
  22 Edellisen kokouksen pöytäkirja
  23Saimaan ja Etelä-Karjalan matkailustrategian valmistelu
  24Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021-2032
  25 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
  26Etelä-Karjalan liiton toimintastrategia
  27Maakuntakaavoituksen tilannetieto
  28Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalle
  29Tilinpäätös ja toimintakertomus - ennakkotietoja
  30Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta 2020
  31Viranhaltijapäätökset
  32Tiedoksi asiat
  33 Muut asiat
  34 Seuraava kokous
  35 Vt. aluekehitysjohtajan paluu aluekehityspäälliköksi
  36 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kopra Jukka  puheenjohtaja
  Kymäläinen Suna  1. varapj.
  Rämä Antti 2. varapj.
  Helminen Anna  jäsen
  Junttila Virpi  jäsen
  Mäkelä Jani  jäsen
  Nokelainen Ilkka  jäsen
  Paananen Taina  jäsen
  Torniainen Ari maakuntavaltuuston pj.
  Arvela Eeva  maakuntavaltuuston 1. varapj
  Metsäkallio Kari maakuntavaltuuston 2. varapj
  Sikanen Satu  esittelijä
  Seppänen Olli  sihteeri
  Talka Anu  asiantuntija
  Tynkkynen Sonja  asiantuntija
  Wallenius Marjo  asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Hallinto- ja kehittämisjohtajan huone, Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta 


©