Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 16.11.2020 klo 09:33 - 11:11


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  150 Kokouksen avaus
  151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  152 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
  153 Edellisen kokouksen pöytäkirja
  154Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu
  155 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
  156Etelä-Karjalan liiton organisaatiouudistus
  157Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 arviointi ja uuden maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun käynnistäminen
  158Päätös kansallisen kehittämisrahoituksen kohdentamisesta ja katsaus elpymisrahoitukseen
  159Jäsenkuntien maksuosuudet
  160Etelä-Karjalan liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021-2023 ja talousarvio vuodeksi 2021
  161Hallintosäännön täydentäminen
  162Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan 2021-2023
  163Valtuustoaloite maakunnallisen ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimisesta
  164 Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta "Metallien 3D-tulostushanke Etelä-Karjalaan - VERKOTA", 308775
  165 Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta "Soteyritysten digistepit", 308781
  166 Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta "F3 - Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen", 308856
  167 Myönteinen rahoituspäätös hankkeesta "South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB)" 308780
  168 Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta "Uusi harrastamisen malli Etelä-Karjalassa", 308793
  169 Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta "Taipalsaaren Suur-Saimaan alueen luonto- ja maisemaselvitys", 308763
  170 Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta "Kuluttajanäkökulmaiset kiertotalouden kokeilut Etelä-Karjalassa - eLanka, 308760
  171 Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta "Mikro- ja pk-yritysten kannattavuus, kasvun esteet ja mahdollisuudet" 308771
  172 Kielteinen rahoituspäätös hankkeesta "PK-yritysten digiohjelma (DIGIO)" 308776
  173Viranhaltijapäätökset
  174 Tiedoksi asiat
  175 Muut asiat
  176 Seuraava kokous
  177Etelä-Karjalan kehittämisrahaston sääntöjen päivittäminen
  178 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kopra Jukka  puheenjohtaja
  Kymäläinen Suna  1. varapj.
  Rämä Antti 2. varapj.
  Helminen Anna  jäsen
  Junttila Virpi  jäsen
  Mäkelä Jani  jäsen
  Nokelainen Ilkka  jäsen
  Paananen Taina  jäsen
  Timonen Armas  jäsen
  Torniainen Ari maakuntavaltuuston pj.
  Arvela Eeva  maakuntavaltuuston 1. varapj
  Metsäkallio Kari maakuntavaltuuston 2. varapj
  Sikanen Satu  esittelijä
  Seppänen Olli  sihteeri
  Laihanen Anni  asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone 


©