Toimielimet | Maakuntahallitus | Avaa haku

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 16.12.2019 klo 09:31 - 11:07


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  197 Kokouksen avaus
  198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  199 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
  200 Edellisen kokouksen pöytäkirja
  201 Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamo, suunnittelutilanne
  202 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
  203 Syksyn 2019 EAKR haku ja tilannekatsaus
  204 Päätös EAKR-hankkeen "YRRE - Yrittäjäreservien kehittäminen", 307654 rahoittamisesta
  205 Päätös EAKR-hankkeen "Smart & Sustainable Saimaa", 307668 rahoittamisesta
  206 Päätös EAKR-hankkeen "Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA", 307473 rahoittamisesta
  207 Päätös EAKR-hankkeen "Hiilineutraalin polttoaineen valmistuksen teollisen pilotin feasibility study - P2X", 307317 rahoittamisesta
  208 Päätös EAKR-hankkeen "TalentHUB Etelä-Karjala", 307435 rahoittamisesta
  209 Kielteinen päätös EAKR-hankkeen "Elintarvikkeiden kuluttajaverkkokauppa Venäjälle", 307647 rahoittamisesta
  210 Kielteinen päätös EAKR-hankkeen "Menestystä energiatehokkuudella ja elinkaarihallinnalla", 307623 rahoittamisesta
  211 Kielteinen päätös EAKR-hankkeen "Kohti tietoa - julkisen sektorin ja yritysten uudet toimintamallit", 307599 rahoittamisesta
  212 Kielteinen päätös EAKR-hankkeen "Avoin eMajakka", 307676 rahoittamisesta
  213Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2020
  214 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön palvelukorvauksen muutos
  215Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
  216Etelä-Karjalan liiton hankintaohje
  217 Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 10/2019
  218 Maakuntajohtajan sijaiset
  219Viranhaltijapäätökset
  220 Tiedoksi asiat
  221 Muut asiat
  222 Seuraava kokous
  223 Etelä-Karjalan liiton kannanotto LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tutkintokiintiöihin
  224Saaristoalueen määritelmää ja saaristokuntakriteereitä selvittävän työryhmän nimeäminen
  225 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kopra Jukka  puheenjohtaja
  Kymäläinen Suna  1. varapj.
  Rämä Antti 2. varapj.
  Junttila Virpi  jäsen
  Mäkelä Jani  jäsen
  Nokelainen Ilkka  jäsen
  Paananen Taina  jäsen
  Timonen Armas  jäsen
  Torniainen Ari maakuntavaltuuston pj.
  Metsäkallio Kari maakuntavaltuuston 2. varapj
  Viialainen Matti  esittelijä
  Seppänen Olli  sihteeri
  Wallenius Marjo  asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Etelä-Karjalan liitto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone, kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta 


©